Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja ploty z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Budowa sztachety Winylowe na plot i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu poza kilkoma przypadkami.

Plot PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski z Winylu na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenia z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane balustrady Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar